Αναζήτηση εργασίας: Οδηγός Πλεύσης

 Η αναζήτηση εργασίας είναι μία εργασία πλήρους απασχόλησης η οποία, επιπλέον, απαιτεί πολύ χρόνο, προσπάθεια και ενέργεια. Ο υποψήφιος που αναζητά για πρώτη φορά εργασία στέλνει κατά μέσο όρο εκατό βιογραφικά σημειώματα ή αιτήσεις εργασίας. Μόνο δέκα από αυτά θα έχουν θετικό αποτέλεσμα και θα οδηγήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής που είναι η συνέντευξη. Αν η συνέντευξη έχει επιτυχία θα καταλήξει σε δύο προσφορές θέσεων εργασίας. Ο υποψήφιος που αναζητά για πρώτη φορά εργασία πρέπει να διαθέτει υπομονή αλλά και επιμονή. Θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει την αποτυχία ως ένα πιθανό ενδεχόμενο και να συνεχίζει την προσπάθειά του. Η εξεύρεση ή μη εργασίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την καταλληλόλητα του υποψηφίου, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες. Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, ο κορεσμός ή όχι του συγκεκριμένου επαγγέλματος, τα τοπικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας είναι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά κενών θέσεων εργασίας.

 Αν και η εξεύρεση εργασίας είναι δύσκολη υπόθεση γίνεται ευκολότερη αν κάποιος δείξει τον απαιτούμενο επαγγελματισμό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:  

 1.  Διαμορφώστε στο χώρο του σπιτιού σας ένα χώρο εργασίας (πχ ένα γραφείο) που θα προορίζετε αποκλειστικά για την ανεύρεση εργασίας.
 2. Αξιοποιήστε το χρόνο σας αποκλειστικά αναζητώντας εργασία. Μην δαπανάτε χρόνο για άλλα πράγματα.
  1. Συμπληρώστε αιτήσεις  
  2.  Συντάξτε το βιογραφικό σας σημείωμα
  3. Δώστε τηλεφωνικές συνεντεύξεις
  4.  Κάνετε επαφές με εργοδότες, επαγγελματικούς συλλόγους, επιμελητήρια
 3. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τα όσα πρέπει να κάνετε κάθε εβδομάδα
 4. Στο τέλος της εβδομάδας κάντε μία ανασκόπηση των στόχων που πετύχατε και θέστε τους στόχους της επόμενης εβδομάδας.
 5. Ανταμείψτε τον εαυτό σας αν πετύχατε περισσότερους από τους στόχους που βάλατε.
 6. Κρατήστε ημερολόγιο με όσα κάνετε για να βρείτε εργασία. Σας βοηθάει να εντοπίσετε λάθη και να διαπιστώσετε εποικοδομητικές κινήσεις.
 7. Δικτυωθείτε: Χτίστε τα κοινωνικά σας δίκτυα και αξιοποιήστε τα. Να πως: Καταγράψτε σε μία κόλλα χαρτί όλους τους φίλους, γνωστούς, πρώην συναδέλφους και συγγενείς σας. Σημειώστε το επάγγελμά τους αλλά και ποια άτομα ενδέχεται να γνωρίζουν. Σκεφτείτε πως καθένας τους μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε εργασία. Αν το δίκτυο των γνωριμιών σας είναι περιορισμένο μπορείτε να το επεκτείνετε:
  1. Ενταχθείτε σε επαγγελματικές ή κοινωνικές οργανώσεις, συλλόγους, εθελοντικές ομάδες.
  2. Γίνετε μέλη του facebook, του linked in και άλλων διαδικτυακών επαγγελματικών δικτύων.
  3. Συμμετέχετε σε σεμινάρια εξεύρεσης εργασίας.
  4.  Συμμετέχετε σε εκδηλώσεις όπου είναι πιθανό να συναντήσετε εργοδότες.
  5. Ανακοινώστε με κάθε ευκαιρία ότι είστε στο στάδιο αναζήτησης εργασίας.

Θυμηθείτε ότι η γνωριμία δε σας εξασφαλίζει δουλειά. Είναι όμως το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Αναζήτηση εργασίας: Οδηγός Πλεύσης


Share