Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Olive Challenge

18.01.2018
 

Η πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE διοργανώνεται από τη Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» και αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας για τον ελαιοκομικό τομέα.

Βασικός σκοπός του διαγωνισμού OLIVE CHALLENGE είναι η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του ελαιοκομικού τομέα της Ελλάδας, τόσο του ελαιολάδου,όσο και των άλλων προϊόντων της ελιάς, μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον τομέα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η «ΦΙΛΑΙΟΣ» δίνει την ευκαιρία σε φυσικά πρόσωπα και ομάδες, με καινοτόμες ιδέες ή προτάσεις, να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της Ελαιοκομίας, υποστηρίζοντας όλη τη διαδικασία προετοιμασίας τους. Δεκτές γίνονται πρωτότυπες παραγωγικές ιδέες, βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, ιδέες για βελτίωση ή/ και εξέλιξη του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας, ελαιοποίησης, τυποποίησης, προώθησης, διακίνησης, διανομής, εξαγωγών, προστασίας περιβάλλοντος, στρατηγικής μάρκετινγκ, υλικών συσκευασίας, τεχνολογικών βελτιώσεων, νέων χρήσεων των προϊόντων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλη φάση της παραγωγής ή των υπηρεσιών που αναπτύσσονται γύρω από τον ελαιοκομικό τομέα. Εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένοι επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή – Advisory Committee, θα αξιολογήσουν τις συμμετοχές και θα εκπαιδεύσουν τις ομάδες που θα διακριθούν για την είσοδό τους στον επιχειρηματικό στίβο.

Για την υποβολή των προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι, είναι απαραίτητο να υποβάλουν: τα προσωπικά τους στοιχεία, σύνοψη της επιχειρηματικής ιδέας, περιγραφή του προβλήματος το οποίο στοχεύει να επιλύσει η πρότασή τους, καθώς και τα καινοτόμα στοιχεία της ιδέας σε σχέση με υφιστάμενες υπηρεσίες/ προϊόντα.

Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα διακριθούν, θα παρακολουθήσουν ένα 6μηνο πρόγραμμα επώασης, το οποίο περιλαμβάνει:

• Coaching από διακεκριμένους επιχειρηματίες και εξειδικευμένους leadership coaches

• Mentoring από επιτυχημένους επιχειρηματίες

• Εκπαίδευση στο πλαίσιο συνεργασίας με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και Ιδιωτικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια

• Σεμινάρια και εργαστήρια από καταξιωμένους επιστήμονες • Δικτύωση με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

• Υποστήριξη στο πλαίσιο αναζήτησης επιχειρηματικών κεφαλαίων με στόχο την υλοποίηση των ιδεών – προτάσεων των διαγωνιζομένων

• Δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου OLIVE CHALLENGE στο επικοινωνιακό υλικό και το site τους.

 

Τα βασικά στάδια του διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

1. Προκήρυξη διαγωνισμού

2. Κατάθεση των προτάσεων

3. Προ-αξιολόγηση των προτάσεων

4. Καθοδήγηση και προετοιμασία των ομάδων που έχουν προεπιλεγεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης για το Demo-Day

5. Demo-Day: Τελική Αξιολόγηση των προτάσεων και ανάδειξη των νικητών, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Eπώασης

6. Επώαση (incubation) επιχειρηματικών ομάδων (Εκπαίδευση σε θέματα βιωσιμότητας και επιχειρηματικότητας)

7. Υποστήριξη των επιχειρηματικών ομάδων μέσω εκδηλώσεων και δράσεων δικτύωσης των συμμετεχόντων που έχουν διακριθεί με την αγορά και την ερευνητική κοινότητα

8. Υποστήριξη των επιχειρηματικών ομάδων για πρόσβαση σε χρηματοδότηση (access to finance)

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Αγορά των ελαιοκομικών προϊόντων
 • Ηγεσία  Βιωσιμότητα
 • Βασικές αρχές Νομικών Θεμάτων και Λογιστικής
 • Επικοινωνία και Μάρκετινγκ  Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων (pitching skills) για προσέλκυση επενδυτών
 • Κάθε άλλη ενότητα σχετική και χρήσιμη για τις προτάσεις που θα επιλεγούν Η «ΦΙΛΑΙΟΣ», τα Μέλη και οι συνεργάτες της, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες από όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας, και όχι μόνον, συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, συνεισφέροντας με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους.

Χρονοδιάγραμμα

 • Κατάθεση προτάσεων έως 15 Φεβρουαρίου 2018
 • Προ-αξιολόγηση ως τις 2 Μαρτίου 2018
 • Demo-Day 11 Μαρτίου 2018
 • Έναρξη προγράμματος Επώασης 1 Απριλίου 2018 και λήξη 30 Οκτωβρίου 2018
 • Τελετή λήξης του Διαγωνισμού OLIVE CHALLENGE και προκήρυξη του OLIVE CHALLENGE II, 1 Νοεμβρίου 2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο: www.olivechallenge.org .

Μπορούν, επίσης, να αποστείλουν πιθανά ερωτήματά τους στο email: info@olivechallenge.org .


Share