1ο Πειραματικό Θερινό Σχολείο: Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή – 24-30 Ιουλίου 2017 – Πήλιο

24.05.2017
 

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 1ο Πειραματικό Θερινό Σχολείο: Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή, που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 24-30 Ιουλίου 2017 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μιο Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή Πάου, Πήλιο.

Οι εκπαιδευόμενοι/ ες αναμένεται να κατακτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις ως προς:
α) τις βασικές αρχές της συμμετοχικής και συνεργατικής μεθοδολογίας όπως και με τις δυνατότητες εφαρμογής της στην κοινωνική έρευνα,

β) την κατανόηση του τρόπου που η συμμετοχική έρευνα μπορεί να γίνει ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής μέσα από την ενδυνάμωση, την ισότιμη συμμετοχή και την ανοιχτότητα των διαφορετικών θέσεων,

γ) τη μεθοδολογία της εθνογραφίας με έμφαση τη φεμινιστική, την ψυχιατρική και την οπτική,

δ) τη χρήση της φωτογραφίας ως συμπληρωματική τεχνική για την τεκμηρίωση αλλά και την συγκέντρωση εμπειρικού υλικού,

ε) τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης, στ) την σχέση του κινηματογράφου με την κοινωνική καταγραφή.
Η παρακολούθηση του Θερινού Εργαστηριακού Σχολείου αντιστοιχεί με 3 Πιστωτικές Μονάδες (ΕCTS) Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30/06/2017
Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου πειραματικού θερινού σχολείου βασίζεται στην ιδέα της συμμετοχικής και της συνεργατικής μεθοδολογίας που υπερκεράζει τις καθιερωμένες επιστημονικές πειθαρχίες και αναζητά τη δημιουργική καινοτομία που συνδέει την τέχνη με την κοινωνική καταγραφή, την καλλιτεχνική με την κοινωνική δράση εμπλουτίζοντας τη γκάμα των ερευνητικών τεχνικών και διανοίγοντας έναν νέο ορίζοντα μεθοδολογίας που είναι στραμμένη στην κοινωνική αλλαγή.
Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2017 Αίτηση: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2017/Application-Form Επικοινωνία: Στρατής Μπουλμπούλης, Γραμματεία Κοινωνιολογίας, 22510 36 525 Αναστασία Ζήση, Επιστημονική Υπεύθυνη, 22510-36 516, 6932715278


Share