2ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία – 20-25 Αυγούστου 2017 – Μέτσοβο

24.05.2017
 

Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας προσκαλεί στο 2ο Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο: Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία, που θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα 20-25 Αυγούστου 2017 στο Μέτσοβο.

Οι στόχοι του θερινού είναι:
1. Η κατανόηση του χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και των βασικών αρχών της ποιοτικής μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας.

2. Η εποπτεία του πεδίου των ποιοτικών μεθόδων στη συγκέντρωση του εμπειρικού υλικού και του ερευνητικού σχεδιασμού στην εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα.

3. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στην οργάνωση ομάδων εστιασμένης συζήτησης, τη βιογραφική και την αφηγηματική μέθοδο συλλογής εμπειρικού υλικού.

4. Τεχνικές ταξινόμησης και κωδικοποίησης των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας με έμφαση τη θεματική ανάλυση και την ανάλυση λόγου.

5. Η ευαισθητοποίηση και εμπέδωση πρακτικών τήρησης κανόνων δεοντολογίας στην κοινωνική και κλινική έρευνα.
Η παρακολούθηση του Θερινού Εργαστηριακού Σχολείου αντιστοιχεί με 4 Πιστωτικές Μονάδες (ΕCTS) Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30/06/2017
Ευελπιστούμε το Θερινό Εργαστηριακό Σχολείο να δημιουργήσει ένα ζωντανό δίαυλο  επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ φοιτητών, κοινωνικών ερευνητών-/τριών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικών ακτιβιστών.
Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2017
Αίτηση: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2017/Application-Form
Επικοινωνία:  Στρατής Μπουλμπούλης, Γραμματεία Κοινωνιολογίας, 22510 36 525 Αναστασία Ζήση, Επιστημονική Υπεύθυνη, 22510-36 516, 6932715278


Share