Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Μηχανές αναζήτησης θέσεων εργασίας
 
Neuvoo: http://neuvoo.gr
 
 

 

Jooble: http://gr.jooble.org/

 
 
 
 
 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα 
 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://career-office.uoa.gr/

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.career.aueb.gr/

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
http://career.unipi.gr/

Πάντειο Πανεπιστήμιο
http://www.panteion.gr/index.php/grafeio-diasyndeseis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
https://www.dasta.auth.gr/

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
http://career.uom.gr/careerindex/index.html

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
http://career.duth.gr/cms/

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
http://career.aegean.gr/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
http://www.career.uth.gr/

Πανεπιστήμιο Πατρών
http://www.cais.upatras.gr/

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
http://sites.ionio.gr/liaison/

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://www.career.aua.gr/

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
http://career.admin.uoi.gr/

Πολυτεχνείο Κρήτης
http://www.career.tuc.gr/

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
http://career.central.ntua.gr/

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
http://career.uop.gr/

Πανεπιστήμιο Κρήτης
http://career.admin.uoc.gr/

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
http://career.eap.gr/

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
http://www.aspete.gr/grafeiodiasyndesis/mgrafeiodiasindesis.htm

Πανεπιστήμιο Κύπρου
http://www.ucy.ac.cy/goto/acafsw/el-GR/CareerOffice.aspx


Share