Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική

Ατομική Συμβουλευτική

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή όλα από τα παρακάτω:

  •  Ραντεβού για θέματα σταδιοδρομίας: ατομικές συνεδρίες 15’ με έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας με σκοπό τον έλεγχο τουβιογραφικού σας σημειώματος ή της συνοδευτικής επιστολής
  • Συμβουλευτική Προσανατολισμού: ατομικό πρόγραμμα συμβουλευτικής συνολικής διάρκειας τεσσάρων συναντήσεων. Η υπηρεσία προσφέρεται σε φοιτητές και αποφοίτους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανεύρεση εργασίας ή στη λήψη αποφάσεων. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται μόνο με ραντεβού: konstergiou@uowm.gr / 23850555036

Ομαδική Συμβουλευτική – Εργαστήρια

Η ομαδική συμβουλευτική απευθύνεται σε μία ομάδα φοιτητών ή αποφοίτων και έχει διάρκεια τρεις ώρες. Στα εργαστήρια αναλύονται θέματα όπως: τεχνικές αναζήτησης εργασίας, λήψη απόφασης, τόνωση αυτοπεποίθησης, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

 


Share