Οι υποτροφίες του ΝΕΟΝ για μεταπτυχιακές σπουδές και ολοκλήρωση σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου, σε Ιστορία της Τέχνης, Επιμελητικές Σπουδές

01.03.2017
 

Ο ΝΕΟΝ υποστηρίζει ιδιώτες και οργανισμούς στην υλοποίηση των σχεδίων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και τη συνέχιση των σπουδών τους. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στα ίδια κριτήρια.

Οι υποτροφίες του ΝΕΟΝ απευθύνονται σε νέους δημιουργούς και σπουδαστές και αφορούν σε

Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) σε
α) Ιστορία της Τέχνης
β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies)
γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts)

Θα δοθούν συνολικά οχτώ (8) υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) αξίας €10.000.

Ολοκλήρωση σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου (Ph.D) σε
α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης
β) στις Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies)

Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε μία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

Αν υπάρχουν ερωτήσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της προκήρυξης καθώς και το έντυπο Συχνών Ερωτήσεων.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στο grants@neon.org.gr
Δεν δίνονται διευκρινίσεις τηλεφωνικά.

Καταληκτική Ημερομηνία | 28 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | 31 Μαΐου 2017

 

 Προκήρυξη & Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού

 Προκήρυξη & Αίτηση για ολοκλήρωση σπουδών διδακτορικού επιπέδου

Περισσότερες Πληροφορίες: http://neon.org.gr

 


 

Πληροφορίες υποτροφίας


Share