Εννέα (9) Υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την εκπόνηση Διδακτορικού σε Αμερική και Καναδά – Αιτήσεις έως 22/12/2017

29.11.2017
 
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσφέρει και φέτος εννέα (9) υποτροφίες για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Κάθε υποτροφία είναι πλήρης, καλύπτοντας τα δίδακτρα για τα Πανεπιστήμια που αναφέρονται, καθώς και τα έξοδα διαβίωσης τόσο για την παραμονή στο εξωτερικό όσο και την Ελλάδα. Η μέση διάρκεια σπουδών είναι 4-5 χρόνια από τα οποία τουλάχιστον 1,5 έτος είναι στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Κατά την παραμονή των φοιτητών στο εξωτερικό, η υποτροφία καλύπτει πλήρως και τα έξοδα διαβίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:
α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2018.
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2018.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

  • Robot motion planning
  • Biological interaction modelling and analysis
  • Robot motion signalling in joint action
  • Identification of argument elements and argument relations in natural language texts
  • Content-based analysis of multimedia
  • Translating latent features to actionable knowledge
  • Multimodal analysis of biomedical texts
  • Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements
  • Big data analysis for precision medicine

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ερευνητικές περιοχές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships


Κάντε αίτηση για τις Υποτροφίες εδώ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2017
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ),
Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab)
Δρ. Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr), Τηλ.: 210 6503197
Γραμματεία Εργαστηρίου: Δώρα Κατσαμώρη, 210 650 3204
SKEL Lab: https://www.iit.demokritos.gr/el/skel

 

Πληροφορίες υποτροφίας

Φορέας υλοποίησης : ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Λήξη υποβολής αιτήσεων : 22.12.2017


Share