180 Υποτροφίες για Διεθνείς Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Mannheim (2017-2018)

02.05.2017
 
Μέχρι 180  υποτροφίες για διεθνείς φοιτητές στη Γερμανία προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο του Mannheim για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018. Οι υποτροφίες απονέμονται για την προώθηση του ταλέντου και της απόδοσης. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν από την επιτροπή επιλογής της αντίστοιχης σχολής του πανεπιστημίου. Οι αιτούντες θα λάβουν κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με την αίτησή τους. Το

Πανεπιστήμιο του Mannheim είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στη Γερμανία. Αυτό αποδεικνύεται από την επιτυχία των σπουδαστών του στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας αριστείας, καθώς και από πολυάριθμες βαθμολογίες, βραβεία και έρευνες μεταξύ των εργαζομένων.

Προθεσμία: 31 Μαΐου 2017
Σπουδές:  στη Γερμανία
Πάροχος: Πανεπιστήμιο του Mannheim
Επίπεδο μαθημάτων: Οι υποτροφίες είναι διαθέσιμες για Bachelor ή  μεταπτυχιακού διπλώματος ή πτυχίοy στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο του Mannheim.
Πεδίο Σπουδών: Περίοδος υποβολής αιτήσεων για προγράμματα σπουδών και για πτυχίο:
15 Μαΐου 2017 έως 15 Ιουλίου 2017

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για Master:
A) 1η Απριλίου 2017 έως 31 Μαΐου 2017
History
Culture and Economy: English and American Studies
Culture and Economy: French Studies
Culture and Economy: German Studies
Culture and Economy: History
Culture and Economy: Spanish Studies
Culture and Economy: Italian Studies
Culture and Economy: Philosophy Literature, Media and Culture in the Modern Era
Mannheim Master in Business Research
Mannheim Master in Data Science
Mannheim Master in Management
Master of Comparative Business Law
Master of Laws Media and Communication Studies
Psychology: Work, Economy and Society
Psychology: Cognitive and Clinical Psychology
Language and Communication
Business Informatics
Economics and Business Education
B) 1η Απριλίου 2017 έως 15 Ιουλίου 2017
Mathematics in Business and Economics

Βραβεία υποτροφιών:
Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά μήνα και χρηματοδοτείται από έναν ιδιωτικό φορέα χρηματοδότησης και από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF), 50% αντίστοιχα.
Αριθμός υποτροφιών: Το Πανεπιστήμιο του Mannheim προσπαθεί να χορηγήσει 180 υποτροφίες.
Επιλογή:
Για να είναι οι υποψήφιοι επιλέξιμοι για την υποτροφία πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
Η αίτηση για την υποτροφία απευθύνεται σε εγγεγραμμένους φοιτητές όλων των τομέων που επιδιώκουν πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού ή κρατικού πτυχίου στην τυπική περίοδο σπουδών καθώς και υποψήφιους για ένα από αυτά τα προγράμματα στο Πανεπιστήμιο του Mannheim.
Ιθαγένεια:
Οι διεθνείς φοιτητές είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για αυτό το πρόγραμμα υποτροφιών.
Απαίτηση εισαγωγής στο κολέγιο
Απαιτήσεις εισόδου: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το προηγούμενο πτυχίο τους.
Αγγλική γλώσσα απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι Αγγλικά απαιτείται συνήθως να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στα αγγλικά στο υψηλότερο επίπεδο που απαιτείται από το Πανεπιστήμιο

Πηγή: http://www.sclrship.com/country/germany/180-deutschland-scholarships-for-international-students-in-germany-at-university-of-mannheim-2017-2018


 

Πληροφορίες υποτροφίας


Share