Έξι θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ

01.11.2016
 

To  Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έξι (6) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω περιοχές:

  • 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Τεχνητή Νοημοσύνη»
  • 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Περιρρέουσα Ευφυία»
  • 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Ενισχυτική Μάθηση»
  • 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Ανάλυση Βιοιατρικών Δεδομένων»
  • 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου / Ομιλίας»
  • 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε 15 ημέρες από σήμερα (22/10/2016), (ημέρα δημοσίευσης στον τύπο) τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση στην οποία μεταξύ άλλων να φαίνεται η επιστημονική τους περιοχή για την οποία ενδιαφέρονται.

2) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να φαίνεται πέραν των βιογραφικών στοιχείων η επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική).

3) Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ. Λοιποί τίτλοι σπουδών.

4) Τυχόν πιστοποιητικά των ξένων γλωσσών, που γνωρίζουν.

5) Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2).

6) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

7) Δύο φωτογραφίες.

 

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλ.: 2310998930, 2310998410

Προθεσμία: 4 Νοεμβρίου 2016


 

Πληροφορίες μεταπτυχιακού

Φορέας υλοποίησης : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματικό πεδίο : Πληροφορική


Share