Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

09.09.2016
 

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε  ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και την ανάπτυξή του.

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διεξάγεται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν δια ζώσης μαθήματα και  παρακολούθηση με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης.

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2016  στη Γραμματεία, Διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος, τηλ. : 22710-35322, 22710-35130, φαξ : 22710-35329, e-mail: mstath@aegean.gr   -    http://www.chios.aegean.gr/tourism, https://el-gr.facebook.com/DPMSTOURISM.


 

Πληροφορίες μεταπτυχιακού

Λήξη υποβολής αιτήσεων : 21.09.2016


Share