Θέσεις Εργασίας – kleemann

31.03.2017
 

SERVICE COORDINATOR (κωδ. 21216)
Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα/Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Αυτοματισμού/Ηλεκτρολογίας/Μηχανολογίας
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση γερμανικής γλώσσας (επίπεδο proficiency)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced – proficiency)
 • Πολύ καλή χρήση H/Y (Office)
 • Επιθυμητή η εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια, υπομονή, ευγένεια

 

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση, επίβλεψη και συντονισμός των συνεργείων εγκατάστασης στη Γερμανία και στη Σκανδιναβία
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε after sales θέματα αγγλόφωνων και γερμανόφωνων πελατών
 • Τεχνική εκπαίδευση πελατών

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη
 • Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας
 • Πρόσθετη ιατρική κάλυψη
 • Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά μέσα
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο & playroom)

Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο cv@kleemann.gr μέχρι τις 10/04/17, υπόψη Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας.

Αccount Manager (κωδ. 1317)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας ή Απόφοιτο Σχολής Οικονομικών, Βαλκανικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση πολωνικής γλώσσας (επίπεδο advanced)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advanced)
 • Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad)
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα ταξιδιών

 

Αρμοδιότητες:

 • Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη  – follow up προσφορών
 •  Παρακολούθηση τζίρου πελατών
 • Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση προβλημάτων
 • Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας – ταξιδιών)

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη
 • Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας
 • Πρόσθετη ιατρική κάλυψη
 • Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά μέσα
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο & playroom)

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους με mail στο cv@kleemannlifts.com μέχρι τις 14/04/2017, υπόψη κoυ Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας.

 

Ιστοσελίδα www.kleemann.gr


Share