Χρήσιμες ιστοσελίδες για εργασία στο εξωτερικό

 
Φορέας
Ιστοσελίδα
Σχόλια

 
Υπουργείο Εξωτερικών
Πληροφορίες για την ελληνική επιχειρηματική παρουσία στο εξωτερικό, Περιλαμβάνονται έρευνες αγοράς-κλαδικές μελέτες

 
Υπουργείο Εξωτερικών / Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων-ΕΣΟΑΒ
Το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) αποσκοπεί κυρίως στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής αλλά και στην ενδυνάμωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Μαυροβούνιου, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανίας και Σερβίας.

 
Υπουργείο Εξωτερικών /Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση, υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση / Απασχόληση στο εξωτερικό: Δίκτυο Eures
Κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων, ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς σχετικά με τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES

 
Ευρωπαϊκή Ένωση / Eurodesk.
Γνωρίζατε ότι μέσω του Eurodesk μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερα από 200 προγράμματα, 350 οργανισμούς και 1.800 πηγές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο; Εάν, λοιπόν, έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με την εργασία, τα ταξίδια, τις σπουδές ή τον εθελοντισμό απευθυνθείτε στο Eurodesk.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/επιχειρήσεις
Πληροφορίες σε τομείς σχετικούς με τη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και διοίκηση επιχειρήσεων, συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις και επιχειρηματικές εκδηλώσεις

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/πολίτες
Βοήθεια και συμβουλές για τη ζωή, την εργασία και τα ταξίδια σας στην ΕΕ

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το SOLVIT ασχολείται με προβλήματα διασυνοριακής διάστασης τα οποία οφείλονται σε κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ επιχειρηματικά δίκτυα
Δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα πληροφορίες για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ europages
Βάση δεδομένων στην οποία είναι καταχωρημένες 2.3 εκατομμύρια επιχειρήσεις από 35 χώρες και 21 κλάδους. Προσφέρεται η δυνατότητα ανεύρεσης νέων πελατών και προμηθευτών για εισαγωγές ή εξαγωγές. Διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ ted.europa
Αφορά στην ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και αφορά τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται καθημερινά και είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ενότητα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες»

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ euroxess
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους μετακινούμενους ερευνητές.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ euraxess Jobs
Είναι μία διαδικτυακή πύλη στην οποία ανακοινώνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας από ερευνητικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ euraxess Services
Πρόκειται για ένα δίκτυο οργανισμών οι οποίοι προσφέρουν εξατομικευμένη βοήθεια σε μετακινούμενους ερευνητές. 250 Euraxess Services Centers σε 38 χώρες προσφέρουν προς τους ερευνητές υπηρεσίες όπως άδεια εισόδου, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας, στέγαση, κοινωνική ασφάλιση, φορολόγηση, εκμάθηση γλώσσας, υποστήριξη οικογένειας κ.ά.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ Euraxess Rights
Σκοπός του Euraxess Rights είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας για τους ερευνητές, ώστε αυτοί να είναι απρόσκοπτοι από άλλα εμπόδια, να αφοσιώνονται στην έρευνα.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ euraxess links
Είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης των ευρωπαίων ερευνητών που ζούνε και εργάζονται σε τρίτες χώρες για την έρευνα στην Ευρώπη, τις ερευνητικές πολιτικές, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ cordis
Παρέχεται πληροφόρηση για την έρευνα και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Ανακοινώνονται θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ

 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στις ΗΠΑ

 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ eurobrussels
Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Παγκόσμιο διαδίκτυο
Παρέχονται πληροφορίες για την παγκόσμια αγορά εργασίας

 
Υπουργείο Εξωτερικών
Παρουσιάζονται ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, παρέχονται σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες των κυριοτέρων διεθνών οργανισμών για απευθείας πλοήγηση σε αντίστοιχες ενότητες για ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε αυτούς.

 
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα
Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα για όποιον θέλει να προσφέρει στο εξωτερικό

 
Πανεπιστήμια Μ.Βρετανίας
Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Μεγάλης Βρετανίας

 
Πανεπιστήμια Γαλλίας
Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Γαλλίας

 
Γαλλία/Επιτροπή Σπουδών για Μηχανικούς
Παρέχονται εξειδικευμένες πληροφορίες για μηχανικούς

 
Πανεπιστήμια Γερμανίας
Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Γερμανίας

 
Υπουργείο Εξωτερικών
Παρουσιάζονται ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, παρέχονται σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες των κυριοτέρων διεθνών οργανισμών για απευθείας πλοήγηση σε αντίστοιχες ενότητες για ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε αυτούς.


Share