Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

09.12.2016
 

Την τρέχουσα περίοδο, υπάρχει η δυνατότητα για έναν/μία διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό (που διαθέτει και Μεταπτυχιακό Τίτλο) να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.), υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ν. Σαπίδη, στην γενική επιστημονική περιοχή:

«ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ».

Ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από βιομηχανία μηχανολογικών κατασκευών στη βάση της ανταποδοτικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και να επικοινωνήσουν με τον:

Καθηγ. Νικόλαος Σ. Σαπίδης,                                    E-MAIL: nsapidis@uowm.gr 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,                Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,              Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132, Κοζάνη

ΤΗΛ: 24610-56608.


Share