Προκήρυξη βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες Ιδρύματος Μποδοσάκη 2017

07.11.2016
 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει για το έτος 2017 την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες. Με τα Βραβεία αυτά το Ίδρυμα, στα πλαίσια των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του Πρόδρομος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει την συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία. Το Ίδρυμα, το έτος 2017, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους εκάστου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

1.Βασικές Επιστήμες : Θεωρία ή Πείραμα Πυρηνική Φυσική – Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων – Αστροσωματιδιακή Φυσική.

2.Βιοεπιστήμες : Ιατρική – Βιολογία

3.Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία : Μηχανική Στερεών και Υγρών, Μηχανική Κατασκευών, Υλικά, Γεωτεχνικά Συστήματα

4.Κοινωνικές Επιστήμες : Οικονομικές Επιστήμες ή Πολιτικές Επιστήμες

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε ΄Ελληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1971. Οι υποψήφιοι προτείνονται από επιστήμονες του κλάδου τους, της ιδίας ή ανώτερης βαθμίδας, ή από Οργανισμούς στους οποίους υπηρετούν. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2016.

Βρείτε εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

http://bodossaki.gr/


Share