Σύνδεσμοι

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
http://www.uowm.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
http://eled.uowm.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
http://nured.uowm.gr

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
http://mech.uowm.gr

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)
http://icte.uowm.gr

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα)
http://balkan.uowm.gr

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα)
http://eetf.uowm.gr

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
http://rc.uowm.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)
http://www.edulll.gr

ΕΣΠΑ (2007-2013)
http://www.espa.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση
http://europa.eu

Executive Agency Education Audiovisual & Culture
http://eacea.ec.europa.eu

TEI Δυτικής Μακεδονίας
http://www.teikoz.gr/

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
http://www.westernmacedonia.gr

Ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης για την επιχειρηματικότητα
http://www.startupgreece.gov.gr/el

Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Καστοριάς
http://www.kastoriachamber.gr

Εμπορικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών
http://www.grevena-cci.gr

Αναπτυξιακή Καστοριάς
http://www.ankas.gr

Αναπτυξιακή Γρεβενών
http://www.angre.gr

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
http://www.iky.gr

Ζέφυρος-Πύλη πρόσβασης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
http://zephyr.lib.uoc.gr

Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας
http://www.innowestmac.gr

Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας (MATER LAB) Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
http://www.materlab.eu

Kέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας
http://www.ketadmak.gr

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤ-ΙΤΕΣΚ)
http://www.itesk.gr  http://www.lignite.gr

Εκθεσιακο κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
http://www.ekthesiako.gr/

ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ – Διαχείριση απορριμάτων Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ
http://www.diadyma.gr

Κέντρο Ελληνικής Γούνας (ΚΕΓ) ΑΕ
http://www.qualityofgreece.gr

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
http://www.bankofwesternmacedonia.gr


Share