Ανθρώπινο Δυναμικό

Ιδρυματικός και Επιστημονικός Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ.

Ευστάθιος Κικκινίδης

Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Δ.Μ.

Τηλ.: 2461056650, e-mail:kikki@uowm.gr

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη Δ.Α.ΣΤΑ.

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Τηλ.: 2461056254, e-mail:npapageorgiou@uowm.gr

Τσαμπούρης Φώτιος

Τηλ.: 2461056250, e-mail:ftsampouris@uowm.gr

Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ.

Μυλωνάς Γεώργιος

Τηλ.: 2461056253, e-mail:gmylonas@uowm.gr

Υπεύθυνος Δικτυακού Τόπου Δ.Α.ΣΤΑ.

Σαλακίδης Γεώργιος

Τηλ.: 2461056266, e-mail:gsalakidis@uowm.gr

 

Δομή Δ.Α.ΣΤΑ.


Share