Δήλωση συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

31.01.2014
 

Ανανκοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

[Περίοδος: 1 Μαρτίου - 31 Μαΐου 2014]

… από Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 …

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την περίοδο: 1 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2014 παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βιογραφικό σημείωμα:

(i) ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class (χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο Εργασίες)

(ii) είτε στην γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης  (Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη | 10:00-14:00)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Υπεύθυνη Διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης: Κατερίνα Γεωργιάδου

E-mail: practice.icte@uowm.gr  | Τηλέφωνο: +30 24610 56565

Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων: από 3/2/2014 έως 14/2/2014

Share