ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)

03.12.2013
 

Συνοπτική παρουσίαση πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τη συνοπτική παρουσίαση από εδώ:

 

Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητή

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον αναλυτικό οδηγό από εδώ:

 

Οδηγός Χρήσης Φορέα Υποδοχής Φοιτητών

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον αναλυτικό οδηγό από εδώ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Share