Γαλλικές Υποτροφίες για Έρευνα

20.02.2017
 

Την ενδυνάμωση της διμερούς επιστημονικής συνεργασίας προωθεί η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, μέσα από ένα πρόγραμμα υποτροφιών μεταδιδακτορικής έρευνας,  που απευθύνεται σε νέους (έως 35 ετών) Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δύναμη και προοπτικές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, ενώ προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι καινοτόμες δράσεις στους τομείς Ψηφιακές Τεχνολογίες, Ενέργεια – Περιβάλλον, Γεωπονία – Αγροδιατροφή, Βιοτεχνολογίες, Υλικά και Διάστημα και Αεροναυπηγική.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας και οι υποτροφίες που θα δοθούν θα έχουν διάρκεια έως τέσσερεις μήνες, χορηγούνται αποκλειστικά για το 2017, ενώ παρέχεται το ποσό των 1.704 ευρώ τον μήνα.

 

Οι ερευνητές που θα επιλεγούν θα συνεργαστούν με γαλλικά ανώτατα ιδρύματα, οργανισμούς ή επιχειρήσεις, έχοντας πακέτο ασφάλισης και κάλυψη εξόδων μετακίνησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: bourses@ifa.gr

 


 

Πληροφορίες υποτροφίας


Share