Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΠΕ19

23.09.2013
 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με έγγραφο των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την κατάρτιση ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών ορίζει στο Παράτηρτημα οτι οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εντάσσονται στο ΠΕ19.

Δείτε το σχετικό έγγραφοΠΕ19


Share