Θερινό Σχολείο Εντατικό Πρόγραμμα σε Ασφάλεια Πληροφοριών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 2017 (IPICS 2017) 28 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2017, Κέρκυρα

25.04.2017
 

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει το διεθνές Θερινό Σχολείο IPICS 2017 (Intensive Program on Information Communication Security), μεταξύ 28 Ιουνίου – 07 Ιουλίου 2017, στην Κέρκυρα.
Το θερινό σχολείο IPICS, διενεργείται ετησίως από το 1998 και, κατά γενική ομολογία, αποτελεί ένα σπουδαίο γεγονός στο ερευνητικό πεδίο της Ασφάλειας Συστημάτων και Επικοινωνιών.

Το σχολείο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας της ιδιωτικότητας, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές υψηλού επιπέδου με ενδιαφέρον στην ασφάλεια πληροφοριών.

Στόχος του θερινού σχολείου IPICS είναι αφενός η εκπαίδευση σε θεμελιώδη γνώση σε πεδία της ασφάλειας πληροφοριών, και αφετέρου η ανάπτυξη επίκαιρων ερευνητικών και πρακτικών ζητημάτων.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν διαλέξεις από διακεκριμένους ερευνητές και καθηγητές ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ενώ επίσης θα συμμετάσχουν σε πρακτικό εργαστήριο για την ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων.
Το θερινό σχολείο IPICS, έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή πλήθους καταξιωμένων ομιλητών στο πεδίο της Ασφάλειας Συστημάτων και Επικοινωνιών και της Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας, αναμένεται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον σπουδαστών υψηλού επιπέδου από όλον τον κόσμο.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής είναι στις 26 Μαΐου 2017, με τις προσφερόμενες θέσεις να είναι περιορισμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: http://events.di.ionio.gr/ipics2017/
Για να λάβετε πληροφορίες ή/και να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipics17@ionio.gr


Share