Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής – Bournemouth University (UK) & British Telecom

03.04.2017
 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Bournemouth University(UK) & British Telecom.

Η Dr Sofia Meacham (πρώην Τσασάκου) από το Bournemouth University στην Αγγλία που καταγέται από Ελλάδα, θα ειναι επιβλέπων στην ακόλουθη PhD θέση με την British Telecom.

Η θέση χρειάζεται κυρίως “excellent software development skills and Artificial intelligence algorithms”.

BU site: https://www1.bournemouth.ac.uk/study/courses/phd-studentship-best-practice-design-autonomic-applications-cloud

Findaphd site: https://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.aspx?PJID=84316&LID=156

Jobs.ac.uk site: http://www.jobs.ac.uk/job/AYA196/phd-studentshipbest-practice-design-for-autonomic-applications-in-the-cloud/

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην επιβλέποντα με email:  smeacham@bournemouth.ac.uk

 


Share