Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους φοιτητές και πτυχιούχους του, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιχειρηματική κουλτούρα, υποστηρίζοντας σπουδαστές, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις στο να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, οργανώνεται και εκτελείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στοχεύει να εκπαιδεύσει, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει άτομα που επιθυμούν να αναλάβουν νέες καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Μερικές από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες είναι:

 • Σειρά από μαθήματα που εστιάζονται στην επιχειρηματικότητα
 • Υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 • Η ανάπτυξη νέων μεθόδων παρακίνησης και πληροφόρησης υποψήφιων επιχειρηματιών
 • Απονομή βραβείων επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές που θα εκπονήσουν τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια σχετικού διαγωνισμού.

Ο σπουδαστής – φοιτητής αποκομίζει κέρδη, όπως:

 • Μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο (ρίσκο) εφόσον σκέπτεται να κάνει δική του δουλειά.
 • Αποκτά γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές στην αγορά.
 • Συναναστρέφεται και επικοινωνεί με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες.
 • Αποκτεί γνωριμίες με επενδυτές και στο χέρι του είναι να τους αποδείξει την αξία του και να τους πείσει ότι η συνεργασία τους μαζί του θα είναι επωφελής για όλους.
 • Δημιουργεί αξιόλογο βιογραφικό σημείωμα, που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν ενδεχόμενοι συνεργάτες και χρηματοδότες.
 • Γνωρίζεται με άλλα άτομα που έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα.
 • Εμπλουτίζει το προσάρτημα του πτυχίου του με τα μαθήματα επιχειρηματικότητας που έχει παρακολουθήσει.

Share