Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει το παρακάτω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:


Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

 1. Επιστήμες της Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις:
  • Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
  • Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
  • Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
 2. Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία
 3. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία
 4. Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Μαθηματικών» με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών λειτουργούν τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

 1. Επιστήμες της Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις:
  • Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  • Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση-Bilingual Special Education
  • Σημειωτική και Επικοινωνία-Semiotics and Communication
 2. Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ
 3. Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία – Educational Sciences: Science Environment and Technology in Educations» με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ
 4. Δημιουργική Γραφή
 5. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει το ΠΜΣ «Creative Writing and Cultural Studies» στην αγγλική γλώσσα (ΦΕΚ ίδρυσης 2566/τ.Β’/27-11-2015)
 6. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τις προκηρύξεις για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του κάθε ΠΜΣ και να απευθύνονται στα σχετικά link που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τίτλος ΠΜΣ Γραμματεία Website
Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (με δίδακτρα) 2461056600,
entex@uowm.gr
http://entex.uowm.gr/

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Σχολής

Τίτλος ΠΜΣ Γραμματεία Website
Επιστήμες της Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις (αυτοχρηματοδοτούμενο)
- Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
- Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
- Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
Λάζαρος Μελίσσας, 2385055111,
lmelissas@uowm.gr
http://masteredu.eled.uowm.gr/
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία (με δίδακτρα) http://edumal.eled.uowm.gr/
Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία http://history.eled.uowm.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. (Διατμηματικό ) «Διδακτική των Μαθηματικών» με το Α.Π.Θ. το ΠΑ.ΜΑΚ. & το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (με δίδακτρα) Χριστίνα Γρηγοριάδου, 2385055203,
xgrigoriadou@uowm.gr
http://mathmast.uowm.gr/

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παιδαγωγικής Σχολής

Τίτλος ΠΜΣ Γραμματεία Website
Επιστήμες της Αγωγής (παλιό, αυτοχρηματοδοτούμενο, δεν παίρνει νέους εισακτέους, λειτουργεί μέχρι να αποφοιτήσει και ο τελευταίος μεταπτυχιακός φοιτητής) Παναγιώτα Τερζή, 2385055115,
pterzi@uowm.gr
Δ.Π.Μ.Σ. «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη» (αυτοχρηματοδοτούμενο, δεν παίρνει νέους εισακτέους, λειτουργεί μέχρι να αποφοιτήσει και ο τελευταίος μεταπτυχιακός φοιτητής)
Επιστήμες της Αγωγής με τρεις κατευθύνσεις (με δίδακτρα)
- Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας- Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση-Bilingual Special Education- Σημειωτική και Επικοινωνία-Semiotics and Communication
http://epistimesagogis.nured.uowm.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» (αυτοχρηματοδοτούμενο) http://edupost.uowm.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία-Εducational Sciences: Science, Environment and Technology in Educations» (με δίδακτρα) http://www.fepms.edu.uowm.gr/
Δημιουργική Γραφή (με δίδακτρα) Βασιλική Νάνου, 2385055125,
nanou.vassiliki@gmail.com
http://dim-grafi.uowm.gr/
Creative Writing & Cultural Studies (στην αγγλική γλώσσα) (με δίδακτρα) (Θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)
Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (με δίδακτρα) Ελένη Φωτιάδου, Νικόλαος Μυρωνίδης, 2385055100, 2385055102, efotiadou@uowm.gr, nmironidis@uowm.gr http://nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/pmsedad/

Share