Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Junior)

14.12.2016
 

H εταιρεία μας επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της τρεις

Μηχανολόγους Μηχανικούς (Junior)

Οι υποψήφιοι θα στελεχώσουν το τεχνικό τμήμα της εταιρείας ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της στη σύνταξη Τεχνικών Μελετών και Τεχνικών Φακέλων, όπως επίσης και στα Πεδία Εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Προφίλ Υποψηφίων

Περιγραφή θέσης – Κωδ. F001 – Τεχνικές Mελέτες και  Φάκελοι:

 • Τεχνοοικονομική Σύνταξη Ψυκτικών Μελετών
 • Οργάνωση Τεχνικών Φακέλων Έργων
 • Συμμετοχή στην Υλοποίηση Έργων
 • Διασφάλιση διαδικασιών με βάση τις Αρχές Ποιότητας
 • Συνεργασία με τους Υπευθύνους όλων των τμημάτων
 • Τεχνική Υποστήριξη πελατών

Περιγραφή θέσης – Κωδ. F002 – Πεδία Εγκατάστασης:

 • Ευχέρεια στη διαχείριση πόρων
 • Άμεση συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος και τον Τεχνικό Υπεύθυνο Εγκαταστάσεων
 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος έργων
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τα Τεχνικά Τμήματα των πελατών
 • Διασφάλιση διαδικασιών με βάση τις Αρχές Ποιότητας και τους κανόνες ασφαλείας
 • Καλή επικοινωνία και διάθεση για συνεργασία
 • Δυνατότητα για ταξίδια και παραμονή στα μέρη όπου πραγματοποιούνται εγκαταστάσεις της εταιρείας

Υποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Μεγάλη ευχέρεια στην χρήση Autocad
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρέωσεις

Οι θέσεις απαιτούν μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Ιταλικών
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
 • Ηλικία έως 35 ετών

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων:

στον αριθμό φαξ: 0030 210 53 10 860

και στο e-mail [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Website: www.freddo.gr

Πηγή : skywalker.gr


 

Πληροφορίες θέσης εργασίας

Τμήμα : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών


Share