Μηχανικός Ψηφιακών Υπηρεσιών

14.12.2016
 

Η εταιρεία Αρχειοθήκη Α.Ε., ηγέτιδα στον χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της για πλήρη απασχόληση:

Μηχανικό Ψηφιακών Υπηρεσιών

Κωδικός θέσης: DIG-02

 

Ο Μηχανικός Ψηφιακών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη της υποστήριξης των ροών ψηφιοποίησης και της εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργιάς αυτών σε επίπεδο λογισμικού και υποδομής (scanners, workstations).

Αναφέρεται στον υπεύθυνο ψηφιακών υπηρεσιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί η τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων υλοποίησης, η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας, καθώς επίσης η δημιουργία αναφορών παραγωγικότητας και απόδοσης του συστήματος.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής
 • Ηλικία 20-30 ετών
 • Άριστη γνώση Η/Υ και δικτύων
 • Γνώσεις βάσης δεδομένων SQL Server και άριστη γνώση Excel για λόγους reporting
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σε τμήμα μηχανογράφησης εταιρείας
 • Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις προγραμματισμού Visual Basic
 • Γνώσεις βάσης δεδομένων Oracle, PL/SQL

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση

Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στις γύρω περιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
με μία πρόσφατη φωτογραφία, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο e-mail:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

ή στο fax: 210 5599076.

Πηγή : skywalker.gr


 

Πληροφορίες θέσης εργασίας

Τμήμα : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


Share