Ανακοίνωση Γραμματείας Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ για τους απόφοιτους Ιουλίου και Νοεμβρίου 2016

08.12.2016
 

Αγαπητοί απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε,  πως θα πρέπει να αναρτήσετε στο eClass την Διπλωματική σας εργασία 
(το αρχείο της εργασίας και την παρουσίαση) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις σας απέναντι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Όσοι από εσάς δεν το έχετε ήδη κάνει, σας παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε το συντομότερο την ανάρτηση της διπλωματικής σας εργασίας, το αργότερο έως 20.12.2016

Share